Aansprakelijkheid

Informeer uzelf over deze voorwaarden voordat u onze website gebruikt.
Als u onze website Brankomedia.nl gebruikt is dat een indicatie dat u deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

Alle rechten, inclusief het copyright, met betrekking tot de informatie en materiaal op de Brankomedia.nl website zijn eigendom van Brankomedia.nl.
Het is verboden om, zonder vooraf gegeven schriftelijke goedkeuring van Brankomedia.nl, informatie van de website Brankomedia.nl te kopieren of te vermenigvuldigen in gedrukte vorm, in digitale vorm of in welke vorm dan ook.  Het betreft hier alle soorten van informatie, zoals tekst, afbeeldingen, geluid, opnames en html-codes.
Het is toegestaan te linken naar en te refereren aan de Brankomedia.nl website.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden, het is niet geschreven als vervanging van een dienst door Brankomedia.nl.
Het is gemaakt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en kan zonder voorafgaande melding gewijzigd worden.
De informatie is verstrekt ter kennisneming en zonder enige garantie.
Het risico als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website berust bij de gebruiker. In geen enkel geval kan Brankomedia.nl direct of indirect verantwoordelijk worden gesteld voor incidentele of enige andere schade, die verband houdt met de beschikbaarheid, prestaties of gebruik van informatie op deze website, zelfs als Brankomedia.nl over deze potentiële schade geïnformeerd is.
Brankomedia.nl heeft het recht om informatie op deze website te wijzigen, inclusief de disclaimer, op elk moment en zonder waarschuwing vooraf.

Informatie van derden

Brankomedia.nl kan niet garanderen dat informatie afkomstig van derden beoordeeld is door Brankomedia.nl op volledigheid, actualiteit, redelijkheid of juistheid. Gebruik van dit soort informatie, om dezelfde redenen, voor eigen risico van de gebruiker. Brankomedia.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor dit soort informatie van derden.
Links naar andere websites komen voor op de Brankomedia.nl website. Deze links stellen u in staat om de Brankomedia.nl website te verlaten.
Brankomedia.nl heeft niet alle van dit soort uitgaande links continu gecontroleerd, zowel als ook de websites waar de links naar leiden niet continu door Brankomedia.nl gecontroleerd worden, omdat ze niet onder onze verantwoordelijkheid vallen en daarom is Brankomedia.nl dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige op deze manier gelinkte websites.

Informatie plaatsen op de Brankomedia.nl website

Door het plaatsen, uploaden, invullen, geven of verzenden van informatie verstrekt u Brankomedia.nl het recht om deze informatie zonder beperkingen te kopiëren, distribueren, publiceren, vertalen, aan te passen en uw naam te publiceren in relatie met de door u verstrekte informatie; zonder vergoeding.
Brankomedia.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en publicatie van vrijwillige bijdragen door derden, zoals ze kunnen voorkomen in Brankomedia.nl’s “Weblog”.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal Brankomedia.nl, de eigenaar, de leveranciers, of enige andere derden genoemd in deze site verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige schade (inclusief, zonder beperking, die resulteren in verloren inkomsten, data of enig zakelijk ongemak) voortvloeiende uit het gebruik, onkundigheid van het gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze website, of enige websites gelinkt aan deze site, of het materiaal of de informatie of diensten, op enige van deze sites, of ze nu gebaseerd zijn op garanties, contract, enige andere juridische mogelijkheid of wel of niet gewaarschuwd voor de mogelijkheden van zulke schade. Als u de informatie of diensten van deze site en gelinkte sites gebruikt bent u verantwoordelijk voor de eventuele kosten met betrekking tot gebruik, reparatie, en onderhoud van data of hardware. 

De Brankomedia.nl website is eigendom van Brankomedia.nl, Sara Burgerhartsingel 157, 3813 NG Amersfoort en is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.

Offerte aanvragen

Een offerte voor een nieuw project aanvragen?
Vertel uw wensen en laat Brankomedia.nl u helpen!

offerte aanvragen