Algemeen
Brankomedia.nl respecteert uw recht op privacy. We verstrekken deze privacy verklaring dan ook om u uit te leggen op welke wijze wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Over het verzamelen en gebruik van gegevens
Brankomedia.nl verzamelt alleen persoonlijke gegevens als u zich bij Brankomedia.nl laat registreren, als u gebruik maakt van onze diensten of als u deelneemt aan promotionele activiteiten.
Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Brankomedia.nl.

Het gebruik zal gericht zijn op:

  • het opnemen van contact (mits toegestaan en / of vereist)
  • het aan uw wensen aanpassen van onze diensten
  • het voldoen aan uw serviceverzoeken
  • het verrichten van onderzoek
  • het informeren over onze produkten en diensten

 

Beschermen van persoonlijke gegevens
De door u verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden verkocht, gegeven of voor andere doeleinden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de pagina’s waar de gegevens worden opgehaald.

 

Cookies
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die door de website op uw computer worden geplaatst. De meeste worden overigens direct door uw browser verwijderd nadat u de website verlaten hebt.
Permanente cookies worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersinstellingen, in de cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij u dit uitdrukkelijk accepteert.